Drugs in Nederland; wanbeleid tot de macht oneindig

Vandaag was het weer eens zover: Ferdinand Grapperhaus verscheen in de media en zodra dit het geval is, kun je er vanuit gaan dat er heel veel denigerende dingen gezegd gaan worden. Van die dingen waardoor je eigenijk diep de grond in wilt zakken qua plaatsvervangende schaamte.

Ferdinand is namelijk best wel een hypocriet sujet. En aangezien hij wéér een podium kreeg om met ronkende woorden het wanbeleid betreffende drugs in Nederland goed te praten, leek het mij wenselijk daar een tegenreactie op te geven. Kijk namelijk door de machopraat van Ferdinand heen en je ziet wat in de Verenigde Staten vaak omschreven wordt als een “train wreck”; het door Nederland gehanteerde drugsbeleid is namelijk een ware ramp.

Let daarbij wel op het volgende aspect: het in ons land gehanteerde drugsbeleid is vooral een ramp voor drugsgebruikers. Voor organisaties als de politie blijkt het juist een uitkomst aangezien het bestrijden van drugs ongeveer 77% van de werkzaamheden van deze organisatie opslurpt. Zou deze uiterst lucratieve – maar geheel nutteloze – bezigheid dus wegvallen, dan zouden politiemensen zich eens echt nuttig kunnen gaan maken. Dit blijkt helaas niet de gekozen richting van wat bij ons als justitioneel apparaat door moet gaan. Een kleine tegenvaller, beste lezer.

Ferdinand vindt het beschamend dat vorig jaar in Nederland voor minstens 18,9 miljard euro aan synthetische drugs is geproduceerd. Dat er in hetzelfde jaar voor 21,9 miljard euro aan die andere harddrug genaamd “alcohol” geproduceerd is, vindt Ferdinand waarschijnlijk fantastisch. Dat is namelijk een drug die Ferdinand dan weer niet bestreden wenst te zien. Na crack en heroïne zijn alcohol en sigaretten volgens ons eigen RIVM de meest schadelijke drugs, dus waar Ferdinand zich precies druk over maakt, blijft onduidelijk. Je zou van een politicus tenslotte transparant en in ieder geval te begrijpen beleid verwachten maar dat is niet wat je krijgt. Bepaald niet, zelfs.

In het artikel waarin Ferdinand laatdunkend zijn onmogelijk te bevatten mening mag geven, wordt vervolgens een opsomming gemaakt van verder niet relevante informatie over “de marktleiderpositie van Nederland” waar het synthetische drugs betreft. Als Nederland een marktleider geweest zou zijn op het vlak van alcoholproductie, zouden de vlaggen direct uit gaan en zou je op elke nieuwssite kunnen lezen hoe ontzettend goed ons landje op dit vlak gepresteerd heeft. Veel hypocrieter kan natuurlijk niet.

Maar hypocriet handelen blijkt de koers van onze regering te zijn. Het wanstaltige “gedoogbeleid” waar Nederland altijd heel trots op is geweest maar waar je je als bevolking eigenlijk kapot voor zou moeten schamen, heeft uiteindelijk vooral voor overheidsorganisaties positief uitgepakt. De criminalisering van wietteelt zorgde er bijvoorbeeld voor dat deze teelt een ontzettend lucratieve business is geworden voor mensen die graag op eenvoudige wijze veel geld willen verdienen. En die mensen kan de overheid dan vervolgens gaan arresteren en vervolgen. Ontzettend nuttig, toch?

Zoals u hopelijk weet, is het daarentegen wel weer toegestaan om wiet te gebruiken. Dit is natuurlijk op geen enkele manier te rijmen met wat ik in de vorige paragraaf beschreef. Het nuttigen van wiet kan tenslotte niet plaatsvinden zonder dat deze gedroogde bloem eerst ergens gekweekt is. Een dingetje dat al decennia speelt maar nog nooit gedegen aangepakt is door welke politieke partij dan ook. Waarschijnlijk omdat al deze partijen het behouden van werkgelegenheid belangrijker vinden dan een beleid hanteren dat daadwerkelijk uit te leggen is?

De rest van het artikel waarin Ferdinand loos mag gaan, ervaart nog het meeste als een borstklopsessie op een of andere apenrots en is daarom op geen enkele manier serieus te nemen. Heel erg veel grootspraak en harde woorden maar wederom geen enkele indicatie van een werkende oplossing of zelfs maar van een werkend brein. Nee hoor, de handel in en fabricage van specifieke drugs die de overheid als illegaal heeft getypeerd, gaat gewoon nog harder bestreden worden. Dat dat nog nooit gewerkt heeft en telkens weer meer ellende oplevert, dat mag u vergeten. De grommende gorilla’s op de apenrots weten het echt beter dus mondje dicht en knikken maar.

Hoe langer je erover nadenkt, hoe triester het allemaal wordt. Er bestaat al zo lang als de mensheid over deze planeet wandelt een enorme wens naar verdovende middelen. Sommige van die middelen worden geaccepteerd terwijl andere middelen verguisd en bestreden worden. En dat is vreemd. Je zou van een overheid tenslotte verwachten dat er voor een duidelijk en transparant beleid gekozen wordt waarbij niet met tig maten gemeten wordt.

Nou, nee… Het beleid dat nog immer gehanteerd wordt en waartegen geen enkele politieke partij zich ooit echt verzet heeft, blijft gewoonweg verdedigd worden door mensen die zich op onverklaarbare wijze toch nog steeds volksvertegenwoordiger durven te noemen… 

Je kunt niet bepaalde varianten van drugs tot gezellig en sociaal geaccepteerd verheffen terwijl je andere varianten als “gore rotzooi die verboden moet worden” typeert. Er zijn maar twee echte opties: of je verbiedt alle drugsvarianten of je verbiedt helemaal geen enkele drugsvariant. Wil je voor een leef-en werkbaar beleid gaan, dan is het alles of niets en kun je niet voor het halfslachtige wanbeleid gaan waar dit land nu al decennia onder lijdt.

Alle drugs verbieden is niet iets dat gaat gebeuren want zoals de Drooglegging in de Verenigde Staten vorige eeuw bewees, gaat dat simpelweg niet werken. Mensen zijn zoals ik eerder beschreef gek op verdovende middelen en zullen dan ook alles doen om aan die drugs te komen. Kortom, de fabricage en verkoop van bijvoorbeeld alcohol zou direct de criminele sferen in vertrekken. Iets dat nu dus gebeurt met alle vormen van drugs die door onze overheid als “ongewenst” c.q. “illegaal” bestempeld zijn.

En waarom is de ene drug verboden terwijl de andere dat niet is? Het is nog steeds niemand gelukt om dit uit te leggen en dat is niet vreemd aangezien het simpelweg niet uit te liggen is: het betreft slechts willekeur van de bovenste plank. En dan maakt het ook echt niet uit of je – zoals Ferdinand graag doet – met allerlei grootspraak en borstklopperij je volkomen ongeldige punt probeert te maken, het klopt gewoonweg niet.

Waarom een overheid trouwens precies bepaalt welke drugs het volk wel en niet mag gebruiken, is iets dat ook nog steeds door niemand verhelderd is. Een overheid heeft een dienende functie en zou de wensen van de bevolking zoveel mogelijk moeten proberen te verwezenlijken. Uit werkelijk alles blijkt dat die bevolking graag drugs nuttigt die op dit moment als “illegaal” bekend staan, dus er rest geen andere oplossing dan deze wens in te willigen.

Op dit moment gedraagt de Nederlandse overheid zich echter als een kleuterleider die volwassen mensen op hun vingers slaat zodra zij momenteel illegale substanties willen nuttigen. Dat is te lachwekkend voor woorden maar ik ben bang dat we nog heel veel jaren aan deze hopeloze ellende vast zullen zitten. Zolang media telkens maar weer de kant kiezen van figuren als Ferdinand en geen andere meningen een podium geven, zal er niets veranderen aan het wanstaltige wanbeleid aangaande verdovende middelen. Men weet tenslotte niet beter.

De enige conclusie die je hieruit kunt maken is dat de Nederlandse overheid niet op zoek is naar een werkende oplossing en er nog steeds opzettelijk voor kiest om een koers te varen die alleen maar meer criminaliteit, drama en ellende in de kaart speelt. De enige goede reden die je daarvoor kunt aandragen is het creëren van werkgelegenheid. Dat dat nooit het uitgangspunt zou mogen zijn, lijkt mij hopelijk duidelijk. Maar dat dit wel het uitgangspunt is, bewijst mijns inziens dat hier hele andere belangen gediend worden dan officieel het geval zou moeten zijn.

En dat, beste Ferdinand, zou ik daadwerkelijk “beschamend” willen noemen.